English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A
Safonau Tai Sector Preifat 

home improvement team logo

Nod y gwasanaeth yw sicrhau bod tai o'r safon orau yn cael eu darparu yn y Sir.

Mae llawer o'r swyddogaethau'n rhai statudol ac mae pwerau dewisol yn cael eu harfer pan fo'n briodol gwneud hynny.
Felly, gellir cynnal asesiad risg sy'n seiliedig ar effaith gyhoeddus ac amgylcheddol i benderfynu ar y camau priodol i'w cymryd.
Mae'r Tîm Gwella Cartrefi yn gyfrifol am y meysydd cyffredinol canlynol o ran rheoleiddio: 

  • Cynllun Achredu Tai
  • Trwyddedu Tai Aml-breswyliaeth 
  • Camau gorfodi cyffredinol
Tudalen wedi ei diweddaru ar 15/12/2011