English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A
Tudalen wedi ei diweddaru ar 02/12/2014
Swyddi Sir Gaerfyddin 


Diolch am ymweld â thudalen swyddi Cyngor Sir Caerfyrddin. Gobeithio y byddwch yn manteisio ar y cyfle i ddarllen tudalennau eraill ar y wefan.

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn un o'r cyflogwyr mwyaf a mwyaf amrywiol yn Ne Orllewin Cymru.

Mae'n cyflogi dros 9000 o weithwyr sy'n gweithio mewn amrywiaeth eang o swyddi ac yn darparu gwasanaethau mewn sir wledig hardd sydd â rhyw 170,000 o drigolion.Positive About Diabled People

Os ydych chi am ymuno â ni edrychwch ar y mynegai swyddi gwag. Os gwelwch swydd sy'n mynd â'ch bryd mae croeso i chi lwytho'r manylion a'u hargraffu.

Darperir disgrifiad o'r swydd (proffil swydd) a'r sgiliau sydd eu hangen i wneud y gwaith (manyleb person). Paratowyd nodiadau cyffredinol i'ch helpu i wneud cais ynghyd â chopi o'r ffurflenni y bydd angen i chi eu llwytho, eu hargraffu a'u llenwi.

Fel arall cewch ffonio neu anfon e-bost yn gofyn am becyn cais drwy gysylltu â’r is-adran berthnasol a rhoi cyfeirnod y Tîm Recriwtio:

Ffôn: 01267 246119
Ebost: RPUnedCymorthBusnes@sirgar.gov.uk


Stonewall Cymru Hyrwyddwyr Amrywiaeth


Investors In People - Buddsoddwyr Mewn Pobl

 
Manylion Cysyllt
 

Ffôn: 01267 246119
Email: Tîm Recriwtio