English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A
Treth y Cyngor 

Mae Treth Cyngor yn dreth sydd yn cael ei sefydlu gan cynghorwyr lleol i helpu dalu am wasanaethau yn yr ardal. 

Treth y Cyngor yw'r ffurf gyfredol ar drethi lleol mewn perthynas ag eiddo domestig, a ddefnyddir gan awdurdodau lleol i godi arian i dalu am oddeutu 20% o gostau gwasanaethau lleol fel Addysg, Gwasanaethau Cymdeithasol, Casglu Sbwriel etc.

Tudalen wedi ei diweddaru ar 30/7/2013
 
Manylion Cysylltu
 
Treth Cyngor
Ty Elwyn
Sqwâr Neuadd y Dref, Llanelli
SA15 3AP
Ffôn: 01554 742200
Ffacs: 01554 754188
Ebostiwch Tîm Treth y Cyngor