English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A
Tudalen wedi ei diweddaru ar 25/6/2014
Grwpiau Gorchwyl a Gorffen 

Fel rhan o rôl ymchwilio y Pwyllgorau Craffu, fe all pob pwyllgor unigol sefydlu un Grŵp Gorchwyl a Gorffen pob blwyddyn, o fewn blwyddyn y cyngor.

Is-grwpiau o'r prif bwyllgorau ydynt ac maent yn ymchwilio i bynciau penodol. Wedi iddynt adrodd yn ôl ar eu canfyddiadau a'i argymhellion, ac ar ôl derbyn cymeradwyaeth gweddill y pwyllgor, caiff yr adroddiad ei gyflwyno i'r Bwrdd Gweithredol.

Nôd y grwpiau gorchwyl a gorffen yw i gyfrannu at ddatblygu polisiau newydd neu i ymgymryd at ddarn o waith ymchwil. Maent wedi bod yn allweddol yn y broses o gryfhau rôl ymchwil / datblygu polisi craffu dros y blynyddoedd diwethaf.

Yn ystod 2013/14 bydd y pwyllgorau'n ystyried y pynciau canlynol:

Wedi i'r grwpiau gwblhau eu gwaith gellir darllen yr adroddiadau terfynol (Saesneg yn unig) trwy glicio ar yr hypergysylltiadau yn y testun uchod.

Er mwyn darllen adroddiadau o adolygiadau diweddaraf y pwyllgorau, gan gynnwys cyd-adolygiad y Pwyllgor Craffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd a'r Cyngor Iechyd Cymunedol, cliciwch ar yr hypergysylltiadau ar ochr dde y dudalen.