English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A
Tudalen wedi ei diweddaru ar 25/6/2014
Adroddiadau Blynyddol y Pwyllgorau Craffu 

Er mwyn cydymffurfio gyda Ysgrif 6.5 o Gyfansoddiad yr Awdurdod, rhaid i pwyllgorau Craffu adrodd yn flynyddol i’r Cyngor llawn ar eu gwaith ac i gynnig argymhellion ar gyfer blaenraglenni gwaith y dyfodol.

I ddarllen yr Adroddiadau Blynyddol cyfunol ar gyfer blynyddoedd 2012/13 a 2013/14 (Saesneg yn unig), cliciwch ar y cysylltiadau ar ochr dde y dudalen.