English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A
Tudalen wedi ei diweddaru ar 27/11/2014
Lwfansau'r Cynghorwyr 

Bob blwyddyn mae Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol yn penderfynu ar ystod a lefelau'r cyflogau, y ffïoedd a'r lwfansau a delir gan y Cyngor Sir i'w gynghorwyr ac i'w aelodau cyfetholedig.

Mae'r Atodlen o'r Taliadau Cydnabyddiaeth i'r Cynghorwyr a'r Aelodau Cyfetholedig ar gyfer 2013/14, sydd wedi ei chyhoeddi gan y Cyngor, yn manylu ar y taliadau sydd ar gael i'r cynghorwyr ac i aelodau cyfetholedig y pwyllgorau a gellir gweld copi o gynllun cyflogau a lwfansau ar gyfer 2014-15 o dan Dogfennau Defnyddiol.

Mae manylion y cyflogau a lwfansau a dalwyd yn ystod y flwyddyn hyd yn hyn i gynghorwyr, a manylion yr hawliadau a wnaed, ar gael dan y Gronfa Ddata Lwfansau Cynghorwyr