English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A

Ydych chi'n barod am her?  

A hoffech chi wneud gwahaniaeth yn eich cymuned?

Ymunwch â Her Gymunedol Sir Gaerfyrddin nawr! Mae'r Cyngor, mewn cydweithrediad â'r Llanelli Star a'r Carmarthen Journal wedi lansio ymgyrch 12 mis i annog cymunedau i fynd ati i helpu i leihau eu heffaith ar y blaned, lleihau eu hôl troed carbon a gwella'r ardal lle maent yn byw.

Gallwn ni eich helpu chi i wneud hyn!

Mae'r her eisoes wedi ysbrydoli pobl ledled y sir i weithredu ac mae grwpiau wedi datblygu eu ffyrdd arloesol eu hun i ddiogelu'r amgylchedd ac i arbed adnoddau. Mae llawer o'r prosiectau hyn wedi cael eu cynnwys yn ein Cyfeirlyfr Cymunedol. Rydym ni eisiau i ragor o bobl ymuno nawr. Os ydych yn aelod o fudiad neu os gallwch greu grŵp newydd i helpu i wneud gwir wahaniaeth yn eich cymuned rydym am glywed gennych.

Os ydych yn cymryd camau eisoes a heb ddweud wrthym, rydym am glywed gennych. Bydd y syniadau sydd wedi cael yr effaith fwyaf yn derbyn gwobr er mwyn cydnabod y cyfraniad.

Darllenwch E-Fwletin yr Her Gymunedol

Byddwch yn rhan o’r Sialens Gymunedol

Cwblhewch ein ffurflen arlein i fod yn rhan o’r Sialens Gymunedol, neu cysylltwch â cynaliadwyedd@sirgar.gov.uk neu 01267 224902.

Cofrestru'r Yr Her Gymunedol

 

Dilynwch ar Twitter Hoffiwch ar Facebook
Tudalen wedi ei diweddaru ar 23/1/2014