English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A
Tudalen wedi ei diweddaru ar 17/7/2014
Llifogydd 

Mewn achosion o dywydd garw a lle mae perygl gwirioneddol o lifogydd, bydd Cyngor Sir Caerfyrddin yn darparu bagiau tywod i eiddo ar gais. Byddwn yn ymateb yn gyntaf i achosion o lifogydd sy'n dod o'r priffyrdd ac afonydd (nid prif afonydd).

Cyfoeth Naturiol Cymru sy’n gyfrifol am Brif Afonydd ac mae'n bosibl na fyddant ar bob adeg mewn sefyllfa i ddarparu bagiau tywod.  Mae'n dibynnu ar y galw ac amgylchiadau lleol. Felly, caiff pob cais i Gyngor Sir Caerfyrddin ei ystyried mewn perthynas â'r amgylchiadau cyffredinol beth bynnag fo ffynhonnell y llifogydd.

Dylid cadw mewn cof bod terfyn ar faint o fagiau tywod sydd ar gael a'r gallu i ddosbarthu'r bagiau, yn enwedig pan fo llifogydd helaeth yn digwydd. Felly, ni ddylid dibynnu ar y Cyngor Sir i ddarparu bagiau tywod fel y prif gyfrwng o amddiffyn rhag llifogydd.

 Carmarthenshire County Council Sandbag Policy  PDF (29 KB).pdf

 
Manylion Cysyllt
 
Tel: 0845 988 1188 for all flood warnings, advice and help, or visit the National Floodline Homepage.