English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A
Mae'r wybodaeth ar gyfer y dudalen hon yn cael ei datblygu ar hyn o bryd. Os bydd gennych unrhyw ymholiadau ynghylch y wefan hon neu unrhyw wasanaethau y cyfeiriwyd ati ar y wefan, anfonwch e-bost at gwybodaeth@sirgar.gov.uk
Tudalen wedi ei diweddaru ar 31/3/2015
Llyfrgelloedd 

Oriau agor Llyfrgell Llwynhendy ar ddydd Gwener fydd 1-5pm (heblaw am Gwyliau Banc) am yr ychydig wythnosau nesaf yn sgil trefniadau staffio annisgwyl.  Yn y cyfamser, mae croeso ichi fynd i Lyfrgell Llanelli.  Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra y gall hyn ei achosi.

Mae Llyfrgell Cross Hands ar gau ar hyn o bryd oherwydd materion yn ymwneud â diogelwch yr adeilad.

Mae Llyfrgell Cydweli ar gau ar hyn o bryd oherwydd gwaith atgyweirio a chynnal a chadw’r adeilad.

 

Yn Llyfrgelloedd Sir Gaerfyrddin, gallwch chi fenthyg llyfrau, llogi cryno ddisgiau a DVD's, cael mynediad i'r rhyngrwyd neu ddod o hyd i wybodaeth.

  • A wyddech chi: Bod dros hanner miliwn o lyfrau ar gael yn 3 llyfrgell ranbarthol, 18 llyfrgell gangen a 5 llyfrgell deithiol Sir Gaerfyrddin?
  • Gallwch fenthyg llyfrau, llyfrau llafar ac e-lyfrau llafar yn rhad ac am ddim.
  • Os ydych chi eisiau cael mynediad i'r rhyngrwyd AM DDIM neu gael gwybodaeth ar unrhyw bwnc, o Aardvark i Zymurgy, gall eich llyfrgell leol helpu!
  • Am dâl bychan, gallwch chi fenthyg cryno ddisgiau; o Bach i Verdi, Abba i'r Zutons, a cherddoriaeth sydd at ddant pawb.
  • Bod y dewis o DVD's sydd ar gael i'w benthyg yn amrywio o ffilmiau clasurol i'r ffefrynnau diweddaraf ar y teledu.
  • Mae croeso i unrhyw un sy'n byw yn Sir Gaerfyrddin ymuno â Llyfrgelloedd Sir Gaerfyrddin.

E-bost: llyfrgell@sirgar.gov.uk neu cysylltwch â'ch llyfrgell leol

 
Manylion Cysyllt
 
llyfrgell@sirgar.gov.uk