English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A
Mae'r wybodaeth ar gyfer y dudalen hon yn cael ei datblygu ar hyn o bryd. Os bydd gennych unrhyw ymholiadau ynghylch y wefan hon neu unrhyw wasanaethau y cyfeiriwyd ati ar y wefan, anfonwch e-bost at gwybodaeth@sirgar.gov.uk
Tudalen wedi ei diweddaru ar 22/1/2014
Llyfrgelloedd 

Llyfrgelloedd yng Nghymru – Dywedwch eich barn ac ennillwch £50 o dalebau siopa Stryd Fawr

http://surveys.scotinform.co.uk/CyMAL_user_Welsh/cymal_user_2014.htm

 

Yn Llyfrgelloedd Sir Gaerfyrddin, gallwch chi fenthyg llyfrau, llogi cryno ddisgiau a DVD's, cael mynediad i'r rhyngrwyd neu ddod o hyd i wybodaeth.

 A wyddech chi: Bod dros hanner miliwn o lyfrau ar gael yn 3 llyfrgell ranbarthol, 18 llyfrgell gangen a 5 llyfrgell deithiol Sir Gaerfyrddin?

 Gallwch fenthyg
llyfrau, llyfrau llafar ac e-lyfrau llafar yn rhad ac am ddim.

 Os ydych chi eisiau cael mynediad i'r rhyngrwyd AM DDIM neu gael gwybodaeth ar unrhyw bwnc, o Aardvark i Zymurgy, gall eich llyfrgell leol helpu!

 Am dâl bychan, gallwch chi fenthyg cryno ddisgiau; o Bach i Verdi, Abba i'r Zutons, a cherddoriaeth sydd at ddant pawb.

 Bod y dewis o DVD's sydd ar gael i'w benthyg yn amrywio o ffilmiau clasurol i'r ffefrynnau diweddaraf ar y teledu.

 Mae croeso i unrhyw un sy'n byw yn Sir Gaerfyrddin ymuno â Llyfrgelloedd Sir Gaerfyrddin.

E-bost: llyfrgell@sirgar.gov.uk neu cysylltwch â'ch llyfrgell leol