English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A
Tudalen wedi ei diweddaru ar 25/2/2014
Amgueddfa Cyflymder 

Dewch i gael golwg ar hanes Pentywyn a’r traeth bydenwog
“Sands of Speed”). Mae’r amgueddfa yn edrych dros y traeth hir
lle bu'r holl ymdrechion i dorri record cyflymder y byd ynghyd â
rasys beiciau modur dirifedi.

Babs

Yn arferol, y brif arddangosfa o fis Gorffennaf tan fis Medi yw 'Babs', y car rasio y torrodd Parry Thomas record y byd ynddo yn 1926.  Claddwyd 'Babs' yn y tywod ar draeth Pentywyn ar ôl i Thomas gael ei ladd wrth geisio adennill y record y flwyddyn ganlynol.  Yno y bu hi am 42 o flynyddoedd nes iddi gael ei chodi a'i hadfer i'w hen ogoniant. Hefyd mae beiciau modur a fu’n rasio ym Mhentywyn yn y gorffennol i’w gweld yn yr amgueddfa.

Mae cyfleusterau’r amgueddfa yn cynnwys:

• Lle parcio i’r anabl
• Mynediad ar gyfer pobl anabl
• Dolen sain
• Caniateir cŵn tywys
• Siop
• Lleoliad ger y traeth

Dyddiadau Agor 2014

Fydd yr amgueddfa hon ar agor o
Ddydd Mawrth, 1 Ebrill i Ddydd Sul, 28 Medi
ond byddwn a'r gau bob Dydd Llun, heblaw y gwyl banc*.

*21 Ebrill (Llun y Pasg), 5 Mai, 26 Mai, 25 Awst

Oriau Agor 2014

Dydd Mawrth - Dydd Sul: 10 am – 1 pm & 1.30 pm – 5 pm

 
Manylion Cysyllt
 

Amgueddfa Cyflymder
Pentywyn
Sir Gaerfyrddin SA33 4NY

Ffôn: +44 (0)1994 453488 (Y Pasg - Mis Medi)

Ffôn: +44 (0)1267 228696 (Mis Hydref - Y Pasg)

e.bost: amgueddfeydd@sirgar.gov.uk