Croeso i wefan Cyngor Sir Caerfyrddin. Gobeithiwn y dewch o hyd i'r wybodaeth rydych ei heisiau a'ch bod yn mwynhau eich ymweliad.

Mae ein gwybodaeth yn cael ei diweddaru'n rheolaidd, felly dewch i ymweld â ni eto i weld beth sy'n newydd.

Welcome to the Carmarthenshire County Council Website. We hope you find the information you want and enjoy your visit.

Our information is updated regularly so please visit us again and see what's new on the site.