English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A

Diwrnod Cofrestru i Bleidleisio: mae'r amser yn prinhau 

Gyda mis i fynd cyn etholiadau mis Mai, bydd dydd Mawrth, 3 Ebrill yn Ddiwrnod Cofrestru i Bleidleisio. Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn annog preswylwyr i dreulio pum munud yn gwneud yn sicr y bydd ganddynt bleidlais.

 

“Nawr yw'r amser i wneud yn sicr y cewch ddweud eich dweud yn yr etholiadau lleol,” dywedodd Mark James, Swyddog Cofrestru Etholiadol Cyngor Sir Caerfyrddin. “Gwnewch yn sicr eich bod wedi cofrestru i bleidleisio, yn enwedig os ydych wedi symud tŷ eleni. Os ydych am bleidleisio drwy'r post neu drwy ddirprwy, yn hytrach na mynd i'r orsaf bleidleisio, dyma'r amser i drefnu hynny hefyd.

 

Gall preswylwyr argraffu'r ffurflen berthnasol o wefan www.fymhleidlaisi.co.uk, neu drwy ffonio 01267 228889. Dim ond munud neu ddau mae'n ei gymryd, ond mae angen ichi weithredu nawr, cyn y dyddiad cau, sef 18 Ebrill.

Nid ydym am i neb ohonoch golli'r cyfle i gael dweud eich dweud.”

 

Tudalen wedi ei diweddaru ar 23/3/2012