English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A
Adfywio Cymunedol a Grantiau 

             

                   Carms Map

Cydweithio ar gyfer Cymunedau sy'n gweithio:

Croeso i'r dudalen we ar gyfer Adfywio Cymunedol yn Sir Gaerfyrddin.

Erioed, mae Sir Gaerfyrddin wedi cael ymdeimlad cryf o fodolaeth ac mae'r bobl, y grwpiau a'r partneriaid rydym ar hyn o bryd yn eu cefnogi ac yn cydweithio â nhw yn talu teyrnged i'n gallu i gydweithio er mwyn gwella'r sir hardd ac amrywiol rydym yn byw ynddi. Rydym ni fel Adran eisiau sicrhau fod cymunedau'r Sir yn manteisio ar y cymorth (yn ariannol ac yn anariannol) sydd ar hyn o bryd yn bodoli yn yr Awdurdod.

Mae'r tudalennau amrywiol ar y chwith wedi cael eu llunio er mwyn eich tywys chi drwy'r meysydd allweddol sydd o ddiddordeb o ran Adfywio Cymunedol yn Sir Gaerfyrddin, er mwyn rhoi gwybod ichi beth sy'n digwydd yno yn ogystal â sut allwch chi chwarae rhan ymarferol mewn prosiectau lleol a fydd yn gwella eich cymuned.

Mae adran "Adfywio a Grantiau Cymunedol" gwefan CSC wedi cael ei llunio ac ar hyn o bryd yn cael ei chynnal a'i chadw gan Simon P Donaldson - os oes gennych unrhyw ymholiadau, sylwadau neu syniadau ar gyfer cynnwys newydd, neu os ydych yn teimlo fod angen cynnwys rhywbeth pellach neu ddileu rhywbeth sy'n anghywir, a fyddech cystal â chysylltu â mi drwy ffonio 01554 742344, (mewnol 2344) i drafod, neu drwy e-bostio


Tudalen wedi ei diweddaru ar 22/4/2013