English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A

Newidiadau i Ran G o'r Ddogfen Gymeradwy a Newidiadau i'r Cynllun 'Person Cymwys' (CPS) 

Cafodd Offeryn Statudol a oedd yn newid Rhannau L, F a J o'r rheoliadau adeiladu (Arbed tanwydd ac ynni, Dull awyru a Theclynnau llosgi a systemau storio tanwydd) ei gyflwyno ar 12 Mawrth 2010 i'r rheoliadau ddod yn weithredol o fis Hydref 2010 ymlaen. Dylai'r Dogfennau Cymeradwy perthnasol fod ar gael yn fuan.


Mae'r Offeryn Statudol hwn hefyd yn newid Cynlluniau 'Person Cymwys' (CPS) y Rheoliadau Adeiladu ac yn cyflwyno mân newidiadau technegol i Ran G o’r Rheoliadau Adeiladu. Daeth y newidiadau i Ran G 2010 a'r Cynllun 'Person Cymwys' yn weithredol ar 6 Ebrill 2010. Gellir lawrlwytho fersiwn 2010 o'r Ddogfen Gymeradwy o'r ddolen gyswllt allanol sydd ar y dde.

 


 

ddogfennau defnyddiol 

Tudalen wedi ei diweddaru ar 11/9/2013