English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A
Dyddiadau'r Tymhorau a Gwyliau Ysgolion 

Tymhorau a Gwyliau Ysgol Blwyddyn Acedemaidd 2014-2015

Tymor

Dechrau Tymor

Hanner Tymor

Diwedd Tymor

Dyddiau

Hydref 2014

 

Mawrth Medi 2

Llun Hydref 27 

Gwener Hydref 31

Gwener Rhagfyr 19

74

Gwanwyn  2015

Llun Ionawr 5

Llun Chwefror 16

Gwener Chwefror 20

Gwener Mawrth 27

55

Hâf 2015

Mawrth Ebrill 14

Llun Mai 25

Gwener Mai 29

Llun
Gorffennaf 20

 64

Dyddiau HMS Penodol - Llun Medi 1 2014  Llun Ebrill 13, 2015

2

Cyfanswm

195

Dyddiau HMS yr Ysgolion 3 diwrnod i'w cymeryd ar ddisgresiwn yr ysgolion

Er gwybodaeth: Gwener y Groglith - Ebrill 3, 2014
Gwyl Fai - Mai 4, 2015  


Nodwch y gallai manylion y calendr hwn newid o ganlyniad i benderfyniadau polisi'r Llywodraeth. Nid yw Cyngor Sir Caerfyrddin yn derbyn cyfrifoldeb dros unrhyw golledion yn sgîl gorfod newid trefniadau gwyliau oherwydd newidiadau o'r fath. 

Tudalen wedi ei diweddaru ar 11/11/2014